ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Αναγνωστήριο

Ετυμολογία
αναγνωστήριο < (ελληνιστική κοινή)
ἀναγνωστήριον
αρχαία ελληνική
ἀναγιγνώσκω
γιγνώσκω
ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ǵneh₃-
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

αναγνωστήριο ουδέτερο

Συνώνυμα
Συγγενικές λέξεις

Γνώση θηλυκΟ

γνώση < (διαχρονικό δάνειο)
αρχαία ελληνική γνῶ(σις) + -ση
γιγνώσκω
ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ǵneh₃-
 1. το να γνωρίζει κάποιος κάτι
  Δεν είχα γνώση της κατάστασης.
 2. οι πληροφορίες που αποκτά κάποιος και οι παραστάσεις που σχηματίζει για τον κόσμο και τα πράγματα μετά από την νοητική επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων
  Με τις μελέτες του απέκτησε πλούσιες γνώσεις.
  Ότι γνωρίζω σου ανήκει. Δεν αποκρύπτω γνώση. Δύναμή μου να κρίνω και να γεννώ νέα.
 3. (φιλοσοφία)
  1. το σύνολο των προτάσεων με τις οποίες περιγράφεται, κατανοείται κι ερμηνεύεται η πραγματικότητα
  2. η ουσία και τα αίτια ενός πράγματος ή γεγονότος
 4. η σύνεση
  γερόντου γνώση
 5. μνημονική καταγραφή εθίμων ή διαδικασιών
  Η χειρουργική απαιτεί  γνώση κι εμπειρία.
  Ο χορευτής έχει γνώση χορού, ο φυσικός των πειραματικών δεδομένων μα ο πιστός μόνο πίστη και γνώση κειμένων.

Αντώνυμα

Εκφράσεις

Ιωάννης Δομπόλης

Έργο του Χρήστου Λάμπρου, 2020, ακρυλικά, Συλλογή Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα.
Πηγή: estories.uoa.gr

«Όταν το έτος 1809 εγνώρισα τον μακαρίτην κόμητα Καποδίστριαν Ιωάννην, κατόπιν Κυβερνήτην της Ελλάδος, υπεσχέθημεν αλλήλοις να μεταχειρησθώμεν παν μέσον προς διάδωσιν της δημοσίας παιδεύσεως εν Ελλάδι. Έκτοτε ο σταθερός σκοπός της ζωής μου υπήρξεν το να κατορθώσω να εκπληρώσω πρεπόντως την υπόσχεσίν μου. Προς τούτον δε επροσεπάθησα να αυξήσω τα κεφάλαιά μου ουχί δια μεθόδων κερδοσκοπίας, αλλά δια του κόπου μου και μάλιστα δια μεγάλης οικονομίας»

Από την διαθήκη του κρετσουνιστιώτη ευεργέτη,
ιδρυτή Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννη Δομπόλη

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – ΔΩΡΟ
του Ιωaννη Καποδiστρια
στον Ιωaννη Δομπoλη

Χρυσό δαχτυλίδι που δώρισε, σε ανάμνηση της φιλίας και της συνεργασίας τους, ο Ιωάννης Καποδίστριας στον επιστήθιο φίλο του Ιωάννη Δομπόλη.
Το κόσμημα δεν αναφέρεται στη διαθήκη του Δομπόλη μεταξύ των άλλων τιμαλφών που πέρασαν από την οικογένεια Καποδίστρια στην κατοχή του. Ωστόσο, φαίνεται πως, όπως και τα υπόλοιπα, ο Δομπόλης το δώρισε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο με τη σειρά του, τον Δεκέμβριο του 1919, το παραχώρησε στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Η σφενδόνη του δαχτυλιδιού φέρει εγχάρακτο το μονόγραμμα του Κυβερνήτη (ΙΚ), περικυκλωμένο από ένα φίδι το οποίο τρώει την ουρά του. Ο ουροβόρος όφις, σύμβολο αιωνιότητας, ανανέωσης και αναγέννησης, του οποίου οι καταβολές εντοπίζονται στην αρχαία αιγυπτιακή και ελληνική εικονογραφία, δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τη δραστηριοποίηση των δύο ανδρών στον χώρο του μυστικού, φιλοσοφικού και επαναστατικού εταιρισμού.

Πηγή: estories.uoa.gr

ΣΚΟΠΟσ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦOΤΗΤΑΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

(σΥμφωνα με το Αρθρο 2 του καταστατικοΥ)

α. Η  ανέγερση στο Δεσποτικό Ηπείρου οικοδομήματος για την σ’ αυτό εγκατάσταση Σχολείων, η βελτίωση και συντήρηση των ήδη λειτουργούντων σχολείων και η ανάπτυξη των πνευματικών μέσων στην Κοινότητα Δεσποτικού.