ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωργικός – κτηνοτροφικός βίος

Κύρια ασχολία των κατοίκων η κτηνοτροφία. Το κρέας, το γάλα, το μαλλί και τα παράγωγά τους κάλυπταν βασικές ανάγκες διατροφής και ένδυσης. Το βουνό και τα δάση του πρόσφεραν ιδανικές συνθήκες εκτροφής ζώων.

Read more