ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Παλιές φωτογραφίες από τη ζωή
των Δεσποτικιωτών στο πέρασμα του χρόνου.

Φωτογραφίες από τις κατά καιρούς εμφανίσεις
του Χορευτικού Aδελφότητας Δεσποτικού.