Κοινότητα Κρετσουνίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α – 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κρετσούνιστα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στην κοινότητα Κρετσουνίστης

ΦΕΚ 179Α – 30/08/1927

Ο οικισμός Κρετσούνιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δεσποτικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δεσποτικού

Κοινότητα Δεσποτικού (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 179Α – 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κρετσουνίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997

Ο οικισμός Δεσποτικόν αποσπάται από την κοινότητα και

προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται.

Πηγή: https://www.eetaa.gr/metaboles/dkmet_details.php?id=3762

Add comment