ΣΚΟΠΟΙ & Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

οi ΣΚΟΠΟΙ της Αδελφoτητας

(σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού)

α. Η  ανέγερση στο Δεσποτικό Ηπείρου οικοδομήματος για την σ’ αυτό εγκατάσταση Σχολείων, η βελτίωση και συντήρηση των ήδη λειτουργούντων σχολείων και η ανάπτυξη των πνευματικών μέσων στην Κοινότητα Δεσποτικού.

β. Η οργάνωση και διενέργεια πολιτιστικών, καλλιτεχνικών (όπως παραδοσιακές πανήγυρεις, ενδυμασίες και άλλα) και αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων και φεστιβάλ, στα πλαίσια της πολιτιστικής και πνευματικής αναβάθμισης των κατοίκων και ιδιαίτερα της νεολαίας της Κοινότητας Δεσποτικού.

 γ. Η δημιουργία χορευτικού τμήματος για την προώθηση των παραδοσιακών χορών της Ηπείρου και της Ελλάδος γενικότερα.

δ. Η σύσταση αθλητικού (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου κλπ) και εκδρομικού τμήματος με σκοπό τη γαλούχιση των νέων στην έννοια της αθλητικής ιδέας και της γνωριμίας και αγάπης με την ιδιαίτερη πατρίδα μας και τη χώρα μας γενικότερα, με εκδρομές.

ε.  Η προβολή και διεκδίκηση των θεμάτων του χωριού και της Αδελφότητας με κάθε νόμιμο μέσο.

στ.  Η βελτίωση και η συντήρηση των υφιστάμενων στο Δεσποτικό Κοινωφελών Έργων και η μελέτη και κατασκευή νέων έργων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προστασία του, ως και η γενική μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και των γενικότερων συμφερόντων των κατοίκων της Κοινότητας Δεσποτικού Ιωαννίνων.

η. Η αδελφική συνένωση των απανταχού εγκατεστημένων και από το Δεσποτικό Ιωαννίνων καταγόμενων και η μεταξύ τους ανάπτυξη ενδιαφέροντος προς αμοιβαία ηθική και υλική ενίσχυση για τη συνάντηση και σύσφιξη τν δεσμών των απανταχού Δεσποτικιωτών.

Το ΔιοικητικΟ Συμβουλιο
της Αδελφοτητας
   • Κωνσταντίνα Κακαϊδή
    Πρόεδρος
   • Ειρήνη Τσεκούρα
    Αντιπρόεδρος
   • Βασιλική Ντάβα
    Γεν. Γραμματέας
   • Βασιλική ΜιχαλοπούλουΚαζιξή
    Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
   • Αλέξανδρος Κολομβούνης
    Ταμίας
   • Όλγα Συρίγου
    Έφορος Πολιτισμού & Δημοσίων Σχέσεων
   • Εμμανουήλ Κουνάβης
    Έφορος Νεολαίας
Circle